Höstprogram 2016

Aktuell information på facebook och här. Nu finns vi på facebook @lulekretsen, klicka här för att komma dit! Där hittar ni aktuell information om evenemang och nyheter.

Höstens aktiviteter

Ons 5/10 Teatern Grismanifestet

Grismanifestet är en teaterföreställning som har kommit till mot bakgrund av den pågående omvandlingen av vår världsbild. Pjäsen, skriven av Patrik Franke, tar upp de händelser som lett fram till dagens klimatsituation samt att människans sätt att leva inte längre är hållbar. Vi får följa en kvinna som oroar sig över vad vi gör mot naturen men på ett konstruktivt sätt vänder sitt missmod till en stark kraft. Efter pjäsen ingår ett publiksamtal där representanter från Naturskyddsföreningen och inbjudna gäster diskuterar de frågor föreställningen väcker.

Tid och plats: Kulturcentrum Ebenser kl 19 Kontaktperson: sjm.nilsson@gmail.com

Café Planet

Café Planet är en mötesplats för dig som vill samtala om miljö- och hållbarhetsfrågor med andra! Vi samlas på Nordansmak i Luleå för diskussionsträffar, filmvisningar, fika med mera. Här har du som organisation, förening eller enskild individ möjligheten att få presentera ditt arbete, dina idéer och visioner om hållbara metoder och arbetssätt för en hållbar framtid. Tillsammans hjälps vi åt att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ och initiativ med social inriktning.

Första träffen: ons 19/10 kl: 19.00 på Nordansmak, Stationsgatan 25 b, Luleå.
Vill du anmäla din närvaro i förväg? Mejla då sjm.nilsson@gmail.com

Café Planet är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen.

Lör 29/10 Hugga eller skydda

På begäran av Svenska Natuskyddsföreningen och WWF har journalisten Roger Olsson skrivit rapporten ”Hugga eller skydda”. Rapporten diskuterar skog och skogsbruk i den boreala regionen uteslutande i ett klimatperspektiv. Det är först när vi har en bild av klimateffekterna av olika handlingsalternativ som det är möjligt att på ett adekvat sätt väga in för- och nackdelar för ekonomin, miljön och sociala värden.

Tid och plats: Sessionssalen i Stadshuset kl 10 – 16

Kontaktperson: isabella.katsimenis@naturskyddsföreningen.se

Lör 3/11 Vegetarisk matlagning

Succén fortsätter! Återigen sätter vi på oss förklädena för att tillsammans laga god, nyttig och klimatsmart mat. Hör av dig till Sara Eklund för anmälan och information om eventuell matpreferens senast 27/10, sareku-3@student.ltu.se

Tid och plats: Café Glimten, Trädgårdsgatan 23 B, kl: 17-20
Kontaktperson: sareku-2@student.ltu.se

Tors 10/11 Filmvisning The Plan

The Plan tar avstamp i vad enskilda människor kan åstadkomma när det möterlikasinnade och bildar folkrörelser för att uppnå en förändring. Filmen skildrar olika konflikter under temat miljö och klimat på olika ställen i världen. Som en röd tråd i hela filmen är hur kreativitet skapas i möten människor emellan och den optimism som föds. Efter filmen finns det tid för reflektion och diskussion.

Tid och plats: Naturskyddsföreningens lokal, Kyrkogatan 2, kl: 17-20
Kontaktperson: stinda.sundqvisty 0702839710

10/12 Klädbytardag

Kom och byt kläder med varandra! Det ni inte längre använder kan bli någon annans favoritplagg. Allt går att byta, barnkläder, damkläder och herrkläder. Ni lämnar först in era kläder och får biljetter efter antal plagg. På själva klädbytardagen kan ni sedan byta till er nya plagg för biljetterna.

Tid och plats: Naturskyddsföreningens lokal, kyrkogatan 2, 97232 Luleå.
Inlämning: 8 och 9 december kl 18-20 Klädbytardag: 10 december kl 11-14

Kontaktperson: sareku-2@student.ltu.se

 

Hyr Aktse i Sarek Nationalpark

Vid sjön Laidaure ligger det vackra fjällhemmanet Aktse. Naturskyddsföreningen är delägare i hemmanet och har en liten stuga på ängen.Två rum med sammanlagt 6 bäddar. Vår, vinter och höst bokas valfritt antal dagar. Mitten av juni-slutet av augusti, hela veckor. Vecka 25– 35 hyrs stugan ut för 2 400 kr/veckan. Övrig tid 300 kr/natt.
För mer information och bokning kontakta Anders Friström: 08-702 65 28, anders.fristrom@naturskyddsforeningen.se