Vilka är vi?

Välkommen till Naturskyddsföreningen Luleå. Naturskyddsföreningens krets i Luleå bildades 1958. Vi arbetar med regionala natur-, ekologi-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Några områden som vi haft ett fokus på är Skogsfrågor, Hållbar konsumtion och För ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Vårt mål är att skapa en  hållbar framtid och en hållbar hemtrakt.

För att ingen ska glömma bort hur vacker naturen är och hur vi människor är beroende av den erbjuder vi flera olika aktiviteter där du har möjlighet att komma med ut på olika utflykter. Vi på Naturskyddsföreningen Luleå samarbetar också med Luleå kommun i ett projekt för att komplettera skötselplanen för ett naturreservat. Vi har flera verksamhetsgrupper som arbetar med olika frågor inom Naturskyddsföreningen Luleå, t ex gruppen Handla Miljövänlig som verkar för en mer miljövänlig konsumtion och behandlar livsstilsfrågor som: -vad vi äter, -GMO (genetiskt modifierade organismer), -kemikalier m.m. Sen har vi gruppen Kärnkraftsfritt Bottenviken som är en del av ett större nätverk som jobbar i hela norra Sverige för att stoppa byggandet av kärnkraftsverket Pyhäjoki vid den finska delen av Bottenviksområdet. Detta nämner några av de områden där vi är aktiva idag.

Vill du också förändra världen till en friskare och mer harmonisk plats där människan möter nauren med respekt?

Varmt välkommen till Naturskyddsföreningen i Luleå!