Kontakt med nätverket

Kontaktperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken:
Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com

Lokala kontaktpersoner:
Haparanda Per Lundbäck 070-328 44 32  per_lundback@telia.com
Kalix Lena Lagerstam 072-235 25 67  lena.lagerstam@telia.com
Luleå Christina Morin 070-864 53 88  cina.morin@telia.com
Piteå Per Holmqvist 070-362 30 18  per@nordansmak.se
Skellefteå Gunilla Bäckström 070-509 43 62  gunilla@friskvardochbildterapi.se
Umeå Erik Danielsson 070-338 99 13  erdanielsson@gmail.com