NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening augusti 2020

Nu drar hösten igång och alla krafter behövs för att vi ska kunna skapa en omställning istället för en återgång till det vanliga.

Det finns mycket att engagera sig i. Tveka inte att höra av dig. DU behövs.

OBS! Nu har vi fått klart att Natursnokarna under hösten kommer hålla aktiviteter för barn med sin vuxen. I år blir det en grupp på svenska men även en grupp på arabiska. Se mer här: På svenska samt på arabiska

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN – alltmer hotad!

Enligt en rapport från den internationella och oberoende vetenskapliga expertpanelen för biologisk mångfald (IPBES) är dagens utrotningstakt redan mellan tio- och hundratals gånger högre än genomsnittet för de senaste 10 miljoner åren.

De centrala drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald utgörs av ohållbart nyttjande av mark och vatten, jakt och fiske, klimatförändringar, spridning av gifter och andra föroreningar samt förekomsten av invasiva arter. Sveriges röst för att skydda den biologiska mångfalden har tystnat, regeringen uttrycker sig vagt och ambitionslöst.

Sverige MÅSTE stå upp för eller stärka kommissionens förslag i de kommande förhandlingarna inom EU, och inte gömma sig bakom fler utredningar. Det handlar om vår överlevnad.

För att läsa nyhetsbrevet, klick här: https://drive.google.com/file/d/1JtssIorYgd2uS3XnWIs2WbJj5IH9WXlz/view

NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening juli 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

Ingen har beskrivit vårt ansvar för planeten bättre än Harry Martinsson i denna
dikt som han skrev redan 1971.

Den stora sorgen

Naturens lagar är redan på väg
att ställa oss alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.

Den stora sorgen måste vi alla dela.
Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den måste vi alla lära.

Det finns bland alla bör och borde
ett måste för alla.
Alla måste lära att sörja för världen.

När mänskan nu fått makt nog
att ställa till världssorg
då är tiden inne
att bota världssorg i tid

För att läsa nyhetsbrevet, klick här: https://drive.google.com/file/d/1avGtEHvleLakAVrlYN4PzMJNGwr3qtJM/view

NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening maj 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

Miljöbarometern presenterade Sveriges miljöbästa kommun 2020. Luleå kom på 279:e plats av 290!! En ren skam! Rankningen baseras på en kommunenkät samt på aktuell data/statistik från bl.a Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata. Av 34 frågor kring alla typer av miljöpåverkan har Luleå kommun valt att inte svara på 20. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att intresset brister. De enda frågor man svarat JA på handlar om åtgärdsprogram för buller, olika typer av vattenkvalitéprogram, att man har kommunal energiplan och avfallsplan samt klimatanpassning vid extrema förhållanden. Man har valt att inte svara på frågor om hållbarhetsmål, koldioxidutsläpp, transporter, livscykelanalyser, byggande, livsmedelsstrategi, förnybar energiproduktion, hållbarhetskrav vid pengaplaceringar, naturskydd, åtgärder för PFAS (giftigare än DDT), kemikalieplan, plastanvändning, granskning av leverantörer. Vi behövs för att lyfta dessa frågor. Kom gärna med. Du kan läsa hela barometern här: https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/luleå

OBS!! Hela nyhetsbrevet läser du i sin helhet genom att klicka på länken här:
https://drive.google.com/file/d/12uohbypcKqI6t-MsluwvQaeebbRg5vP-/view?usp=sharing

SJUNG IN VÅREN FRÅN DIN EGEN SOFFA!

Studiefrämjandet Musik Norrbotten i samarbete med Naturskyddsföreningen i Norrbotten anordnar i år ett digitalt firande på valborgsmässoafton klockan 18:00.

Vi har samlat några av länets musikprofiler, kulturarbetare och privata aktörer för att gemensamt bidra till ett gemensamt valborgsfirande, i form av musik, poesi, körsång och berättande.

“Musik och kultur är och har alltid varit en viktig del i vårt samhälle och vardag. Men just nu är den, om möjligt, ännu viktigare. Det ger kraft och styrka att tillsammans fortsätta kampen om pandemin. Våren är i antågande, ljuset vänder och vad är väl bättre än att fira det med glädjespridande musik och kulturinslag.”, säger Mikael Silverplats från Studiefrämjandet Musik Norrbotten.

“Att Naturskydddsföreningen skulle vara en del i arrangemanget var en självklarhet då många av oss inte kommer att kunna ta oss ut i naturen enligt tradition för att gemensamt välkomna våren. Vi hoppas att var och en för sig istället kan njuta av skönsång och tänka fram till den stund då vi gemensamt har tagit oss igenom denna kris och åter kan ströva fritt bland grönska och vattendrag” säger Johanna Nilsson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Sändningenpubliceras på Studiefrämjandets youtube-kanal den 30 april 2020 klockan 18.00 på följande adress: https://tinyurl.com/valborg2020

NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening april 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET
Ett stort förtroende har jag fått som nyvald ordförande. Jag har arbetat med miljöfrågor i hela mitt liv. Fältbiologerna som ung, startade Luleå Miljögrupp på 70-talet, arbetade hårt i Folkkampanjen mot kärnkraft och sen många år som politiker i Miljöpartiet. Mitt största intresse handlar om överlevnadsfrågor i olika former. Klimatet förstås men också mat- och resursfrågor. Jag tänker på vad du och jag vill efterlämna till våra barn och barnbarn och framför allt – vad vi är villiga att avstå ifrån. I min värld försöker naturen säga oss något. Trots alla varningar från klimatforskare och massa ungdomar och
andra som protesterat runtom i världen så fortsatte de flesta leva som vanligt. Det räcker inte med att tro på att regeringar och andra ska fixa detta. VI MÅSTE ALLA bidra och minska på flygresor, konsumtion och fundera på vad vi äter. I grunden är detta en existentiell fråga – hur vi vill leva våra liv och vad vi är beredda att ta ansvar för. Vi är en del av naturen – förstör vi den så förstör vi för oss själva. Det gäller att inte bete sig som Trump, att ständigt förneka och skylla ifrån sig. Vi måste vara mer vuxna än så. Gå gärna med i Naturskyddsföreningens Hela Sverige ställer om där människor lägger ut massor av olika förslag på omställningsaktiviteter: https://www.facebook.com/groups/436433753916563/

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här: https://drive.google.com/file/d/1pjqPQE1D7ZrsIKlH4_QZzH4oY7NT7aru/view?usp=sharing

GRATTIS till finalplats i SM i fågelholk 2020 säger vi till Benzeliusskolan klass 4 i Luleå

Kwitterholken
GRATTIS till finalplats i SM i fågelholk 2020 säger vi till Benzeliusskolan klass 4 i Luleå som tävlar med bidraget ”Kwitterholken”. Roligt att se Luleå i finalen och stort lycka till på sluttampen önskar Naturskyddsföreningens Luleåkrets.
 
Fågelholkarna i SM i fågelholk är byggda av skolelever från skolor runt om i hela Sverige. Naturskyddsföreningen anordnar SM i fågelholk tillsammans med Stockholmsmässan för att inspirera och väcka ungdomars naturintresse. Läs mer på: https://www.naturskyddsforeningen.se/rosta-pa-din-favorit-i-holk-sm
 
Var med att påverka vem som slutligen tar hem priser i finalen genom röstning. Gå in och lägg din röst (tävlingen pågår till och med kl 12.00 söndagen den 19 april) på: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/rasta-pa-holkar-i-sm-i-fagelholk-2020/

Regionalt informationsmöte om vitryggig hackspett 23/3 kl 18.00

Naturskyddsföreningen leder projektet med att rädda Vitryggig hackspett i Sverige. En hackspett som tidigare var ovanlig men absolut inte sällsynt men som sedan 1950-talet minskat radikalt och numera återstår bara några enstaka par. Under hösten och vintern har flera fåglar synts fågelborden på flera ställen i Norrbottens län. De härstammar från Finland och Ryssland där flera räddningsaktioner har gjort att stammen ökar och många nya revir har etablerats under 2000 talet.

Nu är det dags för regionalt informationsmöteoch från Naturskyddsföreningens rikskansli närvarar Linda Petersson, Kristoffer Stighäll och Paula Andersson.

Plats: Studiefrämjandets lokaler på Kyrkogatan 2 i Luleå
Tid: kl 18.00-20.00
Anmälan till Linda Petersson, linda.petersson@naturskyddsforeningen.se, senast fredagen den 20 mars.

Programmet:
– Presentation av medverkande
– Läget i Sverige och Norrbotten idag
– Invasion österifrån 2019
– Nya studier presenteras
– Vårens inventeringar
– Frågestund

Kurs: Skogsekologi och naturnära skogsbruk

Intresse för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man kunskap kring skogens ekologi.

Kursen riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk. 

  • Vi börjar med en teoretisk heldag i Luleå. Kurledaren och deltagarna på plats. 
  • Sedan 6 webbföreläsningar under perioden mars-juni, kvällstid ca var 14 dag. Samlingsorter Gällivare och Luleå. 
  • Avslutas med praktisk tillämpling, två dagar i fält under augusti i Luleå med omnejd. 

Denna kurs tar sin utgångspunkt just i skogsekologin och diskuterar olika skogsbruksmodeller och åtgärder i relation till den. Efterhand bygger vi på med mer skogsbruksrelaterade områden som t.ex. olika skötselåtgärder och dess effekt på såväl skogens tillstånd och skogsägarens ekonomi.

  • Under de avslutande två dagarna i fält diskuterar och utformar vi olika skötselförslag både yngre och äldre skogar med fokus på att kunna bedriva ekologiskt hållbara tillämningar av skogsbruk. 

Bokningsavgift 200 kr via Studiefrämjandets hemsida. 
Kurslitteraturen Skogspraktiskan ingår + annat material. 

Välkommen! 

I samverkan med Studiefrämjandet Norrbotten, Hushållningssällskapet och Plockhugget med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).