23/9: Skog för livet

Skogsfrågan blir allt mer infekterad, i Sverige och i synnerhet i Norrbotten. Gammelskog försvinner i en rasande takt. Bara mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av de sista oskyddade gammelskogarna försvunnit enligt en ny forskningsrapport. Det innebär ett starkt hot mot den biologiska mångfalden, klimatet, samernas rättigheter, friluftslivet och naturturismens framtid. Många organisationer, […]

Läs mer

Klimatvandra – 3 augusti 2023

Vandra för klimatet tillsammans med Naturskyddsföreningen i Luleå, klimatvandra.se och Studiefrämjandet för att boosta folkhälsan och frågan – omsorg om liv och klimat. Torsdag 3 augusti kl 18:30 Samling vid Notvikens Station (65.6121432, 22.1165118) (J468+VJ2 Luleå) för gemensam vandring till fågeltornet vid Gammelstadsvikens naturreservat. Vill du hänga med, men behöver en tillgänglig väg att färdas […]

Läs mer

Rapport från Ängsexkursion på Hertsön 17 juni 2023

Lördagen den 17 juni samlades ett femtontal personer för en ängsexkursion längst ute på Hertsön. Vädret var på topp och som ciceron i ängarnas botanik hade vi biologen Sofia Hagsand som berättade om sitt uppdrag att inventera ängsmarker åt Luleå kommun. Det är andra året som arbetet pågår och Sofia berättade fritt och ledigt om […]

Läs mer

Kritik av Svenska kyrkan förvaltning av skog och mark

Svenska kyrkan har tagit fram en ”Färdplan för klimatet” som man skickat ut på remiss. Naturskyddsföreningens  arbetsgrupp för naturnära skogsbruk har skrivit ett remissvar på avsnittet ”Förvaltning av skog och mark”, där vi uttrycker en skarp kritik över hur kyrkan brukar sin skog. Du kan läsa vårt svar här: https://lulea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/217/2023/04/Remissvar-kyrkans-fardplan.pdf  

Läs mer