Klimatnödläge – Vill du leda klimatsamtal?

Oroar du dig inför framtiden och den värld vi lämnar över till nästa generation? Delta på vår utbildning och sprid kunskap om klimatförändringarna!

Utbildning för samtalsledare

Välkommen till en utbildning där du får möta andra som vill göra något aktivt och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Du kommer att få gå en introducerande utbildning för att sedan kunna leda studiecirklar med temat Klimatsamtal.

Vi kommer att arrangera två utbildningstillfällen, ett fysiskt och ett digitalt. För att bli samtalsledare behöver ni endast delta på ett av dessa tillfällen. De är:

  • Fysisk utbildning 21/9 kl.18-19:30
  • Digital utbildning 22/9 kl.19-20:30

Klicka här för mer information!

Rapport från Natursnokarna på Kluntarna 19-21 augusti 2022!

Natursnokarna fick Norrbottens miljöpris 2021 så nu blev det ett läger till Kluntarna i skärgården. Det blev en superhelg med mycket lek i solsken och busväder. Barnen hittade en flaskpost från ålen Ålinår och då blev det fart på stranden med att gräva kanaler och göra vackra konstverk. På väg till Kluntgubben (klippa) satt vi helt tysta en stund och bara lyssnade med ögonen stängda… På kvällen lek på stranden, bastu, naturbingo och grill. Sen kom den stora stormen med regnet men det hindrar inte natursnokarna. Lek och mera lek. Och av alla olika bär vi hittade gjorde vi ett bär-memory som avslut.

Uppskattad visning av möjligheten att bruka skog utan hyggen

Bildtext: Martin Jentzen förklarar skogens dynamik på Kallaxheden för deltagarna. Foto: Privat

Lördag 20 augusti genomfördes en exkursion under ledning av skogsingenjören Martin Jenzen. Sexton personer inklusive ledare och arrangörer fick se hur en barrskog hade plockhuggits av Luleås förre skogsförvaltare, vidare en tät tallskog uppkommen efter slutavverkning och utan några unga tallplantor samt en luckig tallnaturskog där småplantor i mängd etableras i luckor och utvecklas till stora träd. Bland deltagarna fanns politiker från kommunfullmäktige. Deltagarna var frågvisa och diskussioner pågick under hela exkursionen.

Exkursion: Förutsättningar för hyggesfritt naturnära skogsbruk i Luleås närhet – Lördag 20 augusti kl. 8.30 – 11.00

Lördag 20 augusti kl. 8.30 – 11.00

Exkursion: Förutsättningar för hyggesfritt naturnära skogsbruk i Luleås närhet.

Genom medborgarförslaget, som ska upp till beslut i kommunen i höst, om att Luleå kommun ska gå över till hyggesfritt naturnära skogsbruk, så är detta ett högaktuellt ämne. Martin Jentzen, skogsingenjör som tidigare arbetat i det konventionella skogsbruket men nu arbetar med naturnära skogsbruk, berättar ute till skogs hur skogsbruk kan bedrivas utan kalhyggen.

Exkursionen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet.

Transport: Egna bilar och samåkning
Avgiftsfritt: Ingen deltagarkostnad
Kontakt, information och anmälan till:

Hans Olsson,
tel 070 – 310 69 31

Mejl: hansols@me.com

 

Kurs i Skogsekologi och naturnära skogsbruk med Martin Jentzen

Intresset för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man god kunskap kring skogens ekologi.

Välkommen till denna kurs med Martin Jentzen, ledande expert inom Naturnära skogsbruk. Kursen riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk.

Vi planerar för 6 föreläsningar under hösten 2022, med start den 20 augusti. Den första träffen som ett gemensamt seminarium på plats i Luleå och resten som digitala föreläsningar. Vi avslutar med praktisk tillämpning, två dagar i fält under oktober i Luleå med omnejd.

Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen i Luleå i samarbete med Studiefrämjandet, Norrbotttens Ornitologiska Förening och Hushållningssällskapet. Medlemmar i Naturskyddsföreningen kan få rabatt på kursavgiften.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Studiefrämjandets hemsida: https://www.studieframjandet.se/norrbottens-lan/gustav-arrangemang/kurser/2022/mars/skogsekologi-och-naturnara-skogsbruk/

Rapport från växtbytardag 22 maj 2022

Naturskyddsföreningen i Luleå har för första gången någonsin arrangerat växtbytardag i Vetenskapens Hus på den Biologiska Mångfaldens dag 22/5,
i samverkan med Studiefrämjandet, Norrbottens Flora, Nederluleå Norra Trädgårdsförening, Luleå Trädgårdssällskap och Luleå Koloniträdgårdsförening. 60 deltagare bytte ungefär 250 plantor/fröer/trädgårdsattiraljer.

Strax före klockan 13:00 i söndags köade ett 60-tal odlingsintresserade deltagare i alla åldrar i solen längs efter Vetenskapens Hus gula fasad, i väntan på att växtbytet skulle börja. Innan dess hade deltagarna lämnat in frön, stickningar, krukväxter, köksväxter, trädgårdsväxter, trädgårdsböcker och odlingsredskap som de ville byta mot nya fynd.

– Vi vill lyfta den cirkulära konsumtionen på den biologiska mångfaldens dag, genom att byta fröer och plantor med varandra, säger Lotta Lindgren ordförande för Naturskyddsföreningen i Luleå. Den biologiska mångfalden är hotad och vi behöver bli mer medvetna om detta.

Under dagen byttes ca 250 växter, fröer och trädgårdsprylar. Krukväxter som alocasia, elefantöron och palettblad hittade nya hem. Grönsaksplantor som tomater, squash och kål, ovanliga sorters potatis och vitlök, dagliljor och vitsippor bytte alla ägare, liksom olika sorters fröer av bland andra luktärter, pioner, violer, tomatfröer, sockerärtor, rädisor, tagetes och blomsterkrasse.

– Att odla blommor och grönsaker kan vara ett väldigt bra sätt att bidra till biologisk mångfald, men både växter och trädgårdsredskap kräver naturresurser och bidrar till utsläpp när de produceras och transporteras. Genom att ordna en växtbytardag tar vi till vara på resurser som redan finns lokalt, bidrar till att minska sopberg och förhoppningsvis också till mer spännande trädgårdar, balkonger och fönsterbänkar. Vi är glada över att många ville vara med och byta växter, fröer och allt som har med odling att göra, säger Linda Strandenhed, vice ordförande för Naturskyddsföreningen i Luleå.