Välkommen på filmvisning den 30/11 2022!

Hej, nu är det dags för aktivitet med Skogsgruppen i Luleå igen tillsammans med Fältbiologerna, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen Luleå. Vi kommer samlas i Studiefrämjandets lokaler kl. 19 den 30 november för att se filmen More of Everything. Filmen handlar om skogsbruket i Sverige och vilka konsekvenser det får. Filmen tar särskilt upp olika myter det finns om det svenska skogsbruket och spräcker hål på dom. Det kommer finnas fika. Vi ses där!

Läs mer här: https://facebook.com/events/s/filmvisning-more-of-everything/1270662613756793/

Uppskattad kurs i skogsekologi och naturnära skogsbruk med Luleå som bas

Under hösten har hållits kurs om naturnära skogsbruk med Martin Jentzen. Efter en inledningsträff i Luleå, där deltagarna bekantade sig med varandra och ämnet, så har en serie webbträffar hållits. Kursen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Luleå, Studiefrämjandet, Norrbottens Ornitologiska Förening samt Hushållningssällskapet i Norr- och Västerbotten. Fjorton deltagare, de flesta skogsägare har varit med i kursen, spridda från Boden i norr till Obbola i söder.

Helgen lördag 22 och söndag 23 oktober hölls kursens skogsdagar i Luleåtrakten med inledning i naturskogen vid Alterberget. Sebastian Kirppu, driven skogsbiolog, satte naturskogen i sitt sammanhang med några av de arter som har sin livsmiljö i skogar som utvecklats fritt, och som drabbas negativt av skogsbruket. Därefter såg vi den gamla, luckiga tallskogen på Kallaxheden, där mängder av småplantor från tallarnas fröfall växer upp och utvecklas till träd i små luckor. Alldeles intill fanns jämnårig, enformig tallskog som skötts enligt dagens norm, utan luckor och närmast tom på småplantor.

Vi fortsatte med besök i olika slags skogar hos några av kursens deltagande skogsägare. Diskussionerna handlade om hur uttag som ger avkastning kan göras ur skog på sådant vis att den fortsätter utvecklas ekonomiskt gynnsamt, med betoning på att följa skogens naturliga processer och inte lägga möda på åtgärder som inte ger ekonomiskt utbyte, t.ex. markberedning, plantering, röjning, dikesrensningar och ”förstagallringar”.  Det togs fasta på vilka träd som kan tas ut ur en ”gallringsskog” med ekonomisk vinning. Det betonades också att hålla fast vid en bestämd måldiameter. Att sänka måldiametern vid upprepade uttag kan leda till det klassiska problemet med ”sönderhuggna” skogar. Vi fick även se en strandlövskog som skyddats med biotopskydd efter förslag från Skogsstyrelsen och till skogsägarens stora förnöjsamhet.

Vi fick även se en demonstration av hur häst kan användas för att dra samman virke utan att skada marken som tunga traktorer kan göra. På Hushållningssällskapets fastighet i Norra Sunderbyn besöktes flera skogar i varierande faser, där en utmaning blev att klura ut hur ett selektivt uttag kan göras i en grov likåldrig granskog utan att skapa vindfång.

Kursen avslutades med applåder i skogen från de nöjda deltagarna.

 

Välkommen till Ljusglimt – hållbar filmfestival i norr den 25 november!

I november 2022, när hösten är som mörkast, bjuder vi på en kavalkad av filmer med tema miljö och hållbarhet. Programmet innehåller både spelfilmer och dokumentärfilm.

Vi visar ett block med kortfilm av lokala filmskapare i samarbete med Filmpool Nord och Hayao Miyazakis fantastiska animéfilm Howl’s Moving Castle. Gycklargruppen Phire deltar på invigningen på fredag kväll.

Program Ljusglimt 25 november 2022

17:30 – 18:00 Invigning med cirkusmingel och eld med Gycklargruppen Phire

18:00 Kortfilmsblock från Filmpool Nord

  • Arrangörerna hälsar välkomna
  • River Elegy
  • Mummun Leipä
  • Ristikettu ja saukko
  • Tracks

19:00 Paus och mingel

19:15 Howl’s Moving Castle

Ordinarie biljett: 50 kr

Studenter och pensionärer: 40 kr

Biljetter kan förköpas via Studiefrämjandet och i kassan på Folkets Bio, samt på plats.

Mer info: https://m.facebook.com/ljusglimt

Ljusglimt anordnas av Naturskyddsföreningen i Luleå i samarbete med Folkets Bio, Filmpool Nord och Studiefrämjandet.

Filmfestival 25 november

Nu är klädbytardagen över! Vi hade 346 personer som har lämnat in kläder

Nu är klädbytardagen över! Vi hade 346 personer som har lämnat in kläder. Totalt hittade 1886 plagg nya ägare idag. Det är ett fantastiskt resultat!
Naturskyddsföreningen i Luleå vill särskilt tacka Ulla Henriksson för planering och samordning, alla volontärer under dagen och Lumire, Luleå Miljöresurs AB för fint samarbete! 

#cirkulärekonomi

Ömsesidighet föreläsning och visning måndagen den 31/10 kl 18.00

Ömsesidighet  handlar om den mirakulösa mullens möjligheter att binda kol – om vi brukar jorden rätt. Men varje minut förstörs en yta stor som 30 fotbollsplaner och om 60 år finns ingen odlingsbar jord kvar om vi fortsätter i samma spår. Samtidigt inger detta område så mycket hopp då möjligheterna till kolbindning här är så stora. En årmiljoner gammal teknologi som fungerar!

Naturskyddsföreningen bjuds in till en gratis föreläsning och visning i galleriet Lindbergs, Luleå, av

Konstnär
Anna Toresdotter

Måndagen den 31/10, kl 18.00 hålls en särskild föreläsning och visning i galleriet för Naturskyddsföreningen. Att delta måndagen den 31/10 är gratis men anmälan fordras: anna@annatoresdotter.se

Klimatnödläge – Vill du leda klimatsamtal?

Oroar du dig inför framtiden och den värld vi lämnar över till nästa generation? Delta på vår utbildning och sprid kunskap om klimatförändringarna!

Utbildning för samtalsledare

Välkommen till en utbildning där du får möta andra som vill göra något aktivt och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Du kommer att få gå en introducerande utbildning för att sedan kunna leda studiecirklar med temat Klimatsamtal.

Vi kommer att arrangera två utbildningstillfällen, ett fysiskt och ett digitalt. För att bli samtalsledare behöver ni endast delta på ett av dessa tillfällen. De är:

  • Fysisk utbildning 21/9 kl.18-19:30
  • Digital utbildning 22/9 kl.19-20:30

Klicka här för mer information!

Rapport från Natursnokarna på Kluntarna 19-21 augusti 2022!

Natursnokarna fick Norrbottens miljöpris 2021 så nu blev det ett läger till Kluntarna i skärgården. Det blev en superhelg med mycket lek i solsken och busväder. Barnen hittade en flaskpost från ålen Ålinår och då blev det fart på stranden med att gräva kanaler och göra vackra konstverk. På väg till Kluntgubben (klippa) satt vi helt tysta en stund och bara lyssnade med ögonen stängda… På kvällen lek på stranden, bastu, naturbingo och grill. Sen kom den stora stormen med regnet men det hindrar inte natursnokarna. Lek och mera lek. Och av alla olika bär vi hittade gjorde vi ett bär-memory som avslut.

Uppskattad visning av möjligheten att bruka skog utan hyggen

Bildtext: Martin Jentzen förklarar skogens dynamik på Kallaxheden för deltagarna. Foto: Privat

Lördag 20 augusti genomfördes en exkursion under ledning av skogsingenjören Martin Jenzen. Sexton personer inklusive ledare och arrangörer fick se hur en barrskog hade plockhuggits av Luleås förre skogsförvaltare, vidare en tät tallskog uppkommen efter slutavverkning och utan några unga tallplantor samt en luckig tallnaturskog där småplantor i mängd etableras i luckor och utvecklas till stora träd. Bland deltagarna fanns politiker från kommunfullmäktige. Deltagarna var frågvisa och diskussioner pågick under hela exkursionen.