Intressegrupper


Träffa andra som brinner för natur och miljö i någon av våra intressegrupper. Som medlem kan du hitta naturupplevelser för både stora och små, kämpa mot kemikalier tillsammans eller upptäcka gammelskogen med likasinnade. Vad intresserar dig?


Hyggesfritt skogsbruk

Under 2018 startade en liten arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen i Luleå, med syftet att skapa intresse för hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer

Natursnokarna

Hitta en groda, följ ett rävspår eller baka pinnbröd över öppen eld – häng med Natursnokarna! Vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans.

Läs mer

Handla miljövänligt nätverket

Handla Miljövänligt-nätverket knyter samman oss som vill agera för hållbar konsumtion – byta kläder, dela grejer med varandra eller visa producenter och butiker vad vi vill ha.

Läs mer

Fältbiologerna

Är du mellan 6-25 år och vill vara med och uppleva och skydda naturen. Med din hjälp kan vi kanske starta Norrbottens första klubb och därmed fortsätta kampen och möjligheten för oss unga att vara ute i naturen. Du behövs mer än någonsin!

Läs mer

Länsförbundets hav och vattengrupp

Våra hav och vattendrag – världens största ekosystem – är i kris. På bara 40 år har hälften av all fisk försvunnit och flera matfiskar håller på att utrotas.

Läs mer

Länsförbundets skogsgrupp

Ett skogsbruk med stora hyggen, tunga maskiner och planteringar som bara består av en enda art – här och i länder med tropisk skog. Bebyggelse och vägar som tränger bort barnens skogar nära skolor och förskolor. Växter och djur som blir allt ovanligare signalerar att någonting är fel. Vill vi ha en ny skogspolitik - länge leve skogen!

Läs mer

Nätverket för kärnkraftsfritt Bottenviken

Naturskyddsföreningen vill avveckla kärnkraften. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kämpar mot det planerade bygget i finländska Pyhäjoki samt mot kärnkraft i Sverige och världen. Kom med!

Läs mer