Vill du kontakta oss?

Fyll  i formuläret nedan.
Du kan också kontakta någon i styrelsen direkt, se uppgifterna nedan.

 

Styrelsen

Ordförande

Lotta Lindgren
Lotta Lindgren
070 – 534 33 24
lotta(at)lottalindgren.se

Vice ordförande

Hans Olsson
Hans Olsson

Sekreterare

Vakant

Ledamöter

 

 

Kjell Lindberg
Kjell Lindberg
Erika Strömvall
Ann-Kristine Gustavsson
Ann-Kristine Gustavsson
Viveka Engholm
Viveka Engholm
Johan Jirlén
Johan Jirlén

Revisorer

Dieke Sörlin
070 – 965 12 56
dieke.sorlin(at)gmail.com

Revisorssuppleanter

Mats Eliasson
070 – 513 02 93
eliasson.mats(at)gmail.com

Valberedning

Kjell-Arne Johansson
070 – 591 35 01
kjella.johansson(at)telia.com

Gustaf C Strand