Vill du kontakta oss?

Fyll  i formuläret nedan.
Du kan också kontakta någon i styrelsen direkt, se uppgifterna nedan.

 

Styrelsen

Ordförande

Lotta Lindgren
Lotta Lindgren
070 – 534 33 24
lotta(at)lottalindgren.se

Vice ordförande

Linda Strandenhed
Linda Strandenhed

Sekreterare

Ulla Henriksson
Ulla Henriksson
uhenriksson82@gmail.com

Ledamöter

 

 

Kjell Lindberg
Kjell Lindberg
Ola Andersson
Ola Andersson
Hans Olsson
Hans Olsson

Suppleanter

Ann-Kristine Gustavsson
Ann-Kristine Gustavsson
Sofia Hagsand
Sofia Hagsand

Revisorer

Dieke Sörlin
070 – 965 12 56
dieke.sorlin(at)gmail.com

Revisorssuppleanter

Simon Jonsson
070 – 222 36 81
simon.jonsson6(at)gmail.com

Mats Eliasson
070 – 513 02 93
eliasson.mats(at)gmail.com

Valberedning

Kjell-Arne Johansson
070 – 591 35 01, 0920 – 226 698
kjella.johansson(at)telia.com