Vill du kontakta oss?

Fyll  i formuläret nedan.
Du kan också kontakta någon i styrelsen direkt, se uppgifterna nedan.

 

Styrelsen

Ordförande

Lotta Lindgren
070 – 534 33 24
lotta(at)lottalindgren.se

Vice ordförande

Linda Strandenhed
linda_strandenhed(at)hotmail.com

Sekreterare

Maria Tranvik
073 – 776 21 77
maria_tranvik(at)hotmail.com

Kassör

Jakob Johansson
073 – 56 18 17
jacke2004(at)hotmail.com

Ledamöter

Ola Andersson

Birgit Lovén

Suppleanter

Hans Olsson

Ulla Henriksson

Revisorer

Dieke Sörlin
070 – 965 12 56
dieke.sorlin(at)gmail.com

Revisorssuppleanter

Simon Jonsson
070 – 222 36 81
simon.jonsson(at)gmail.com

Mats Eliasson
070 – 513 02 93
eliasson.mats(at)gmail.com

Valberedning

Kjell-Arne Johansson
070 – 591 35 01, 0920 – 226 698
kjella.johansson(at)telia.com

Ellinor Bomark (sammankallande)