Vill du kontakta oss?

Fyll  i formuläret nedan.
Du kan också kontakta någon i styrelsen direkt, se uppgifterna nedan.

 

Styrelsen

Ordförande

Maria Tranvik
073 – 776 21 77
maria_tranvik(at)hotmail.com

Ledamöter

Sara Eklund
076 – 147 66 76
eklund.saramaria(at)gmail.com

Jakob Johansson
073 – 56 18 17
jacke2004(at)hotmail.com

Birgit Lovén

Linda Strandenhed
linda_strandenhed(at)hotmail.com

Lotta Lindgren
070 – 534 33 24
lotta(at)lottalindgren.se

Suppleanter

Johanna Nilsson
070 – 563 98 66
sjm.nilsson(at)gmail.com

Ola Andersson

Revisorer

Dieke Sörlin
070 – 965 12 56
dieke.sorlin(at)gmail.com

Hans Olsson

Revisorssuppleanter

Simon Jonsson
070 – 222 36 81
simon.jonsson(at)gmail.com

Mats Eliasson
070 – 513 02 93
eliasson.mats(at)gmail.com

Valberedning

Kjell-Arne Johansson (sammankallande)
070 – 591 35 01, 0920 – 226 698
kjella.johansson(at)telia.com

Ellinor Bomark

Kristoffer Nordekvist