Låt Luleå kommun gå före med skogsbruk utan hyggen

Hjälp oss stödja ett medborgarförslag om skogen där vi
fokuserar på ett skogsbruk som värnar om skogen som
ekosystem utan kalhyggen.

Det innebär att man inför ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk.
Syftet är att värna biologisk mångfald, naturvärden, klimat,
upplevelsevärden och friluftsliv. Göteborg, Falun och flera
kommuner har redan infört hyggesfritt skogsbruk. Låt Luleå bli
först med det i Norrbotten.

Här kan du rösta för att förslaget ska tas upp:

https://sjalvservice.lulea.se/forslag/show/414311

eller sök upp förslaget på Internet med orden:
Luleå kommun förslag hyggesfritt

Nu gäller det att så många som möjligt röstar för förslaget för att bilda en stark opinion! Uppmana dina vänner, bekanta och släktingar att rösta!