Kurs i Skogsekologi och naturnära skogsbruk med Martin Jentzen

Intresset för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man god kunskap kring skogens ekologi.

Välkommen till denna kurs med Martin Jentzen, ledande expert inom Naturnära skogsbruk. Kursen riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk.

Vi planerar för 6 föreläsningar under hösten 2022, med start den 20 augusti. Den första träffen som ett gemensamt seminarium på plats i Luleå och resten som digitala föreläsningar. Vi avslutar med praktisk tillämpning, två dagar i fält under oktober i Luleå med omnejd.

Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen i Luleå i samarbete med Studiefrämjandet, Norrbotttens Ornitologiska Förening och Hushållningssällskapet. Medlemmar i Naturskyddsföreningen kan få rabatt på kursavgiften.

Läs mer om kursen och anmäl dig på Studiefrämjandets hemsida: https://www.studieframjandet.se/norrbottens-lan/gustav-arrangemang/kurser/2022/mars/skogsekologi-och-naturnara-skogsbruk/