Fukushimadagen

Det har nu gått fem år sedan jordbävningen och den efterföljande tsunamivågen orsakade kärnkraftshaveriet i Fukushima. Vi var 36 personer som hade samlats den här kvällen för att prata om vad som hade hänt och om kärnkraftens stora risker. My Leffler från Kvinnor för fred hälsade alla välkomna och var kvällens värd för mötet. Stina Bengts tog sedan vid med att sjunga utan något ackompanjemang.

Seiko Matsuda från Folkkampanjen mot kärnkraft och med rötter i Japan inledde sedan avdelningen med föreläsningar. Hon kunde bland annat berätta att det var tre reaktorer som havererade i Fukushima med tre härdsmältor som följd och som myndigheterna inte haft möjlighet att kontrollera på grund av den strålning och den extrema temperaturen inne i kärnkraftverken. Efter olyckan stängdes alla kärnkraftverk i Japan totalt 54 stycken för säkerhetsgenomgång. I över hälften kunde man konstatera tekniska brister eller stora risker för haverier i samband med jordbävningar. Numera finns det en lag som förbjuder efterforskningar vad som egentligen hände i Fukushima. Mycket märkligt, vill man inte att landets medborgare ska får veta vad som har hänt?

Elisabet Holmström från nätverket Kärnkraftsfritt i Bottenviken fortsatte därefter med att berätta vad nätverket har uträttat. Syftet med verksamheten är att det inte ska byggas något kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland, 15 mil från Luleå. Nätverket arbetar tätt tillsammans med kärnkraftsmotståndare i Finland och har under åren samlat 25000 namnunderskrifter mot kärnkraftsplanerna i Pyhäjoki. Namnunderskrifterna är överlämnade till den finska riksdagen men som annars helst verkar undvika alla kontakter med nätverket. Det är helt enkelt svårt att få kontakt med ansvariga politiker och myndigheter i Finland, säger Elisabet.

Nätverket har besökt Hanhinkiviudden där kärnkraftverket är planerat att ligga, flera gånger samt hembygdsdagarna i Paralahti förra året. Den senare visade sig inte vara en vanlig hembygdsdag utan en kampanjdag för kärnkraft arrangerat av Fennovoima/Rossatom, det rysktfinska bolaget som ska bygga och driva kärnkraftverket. En viktig framgång som nätverket har medverkat till är att inte mindre än 11 kommuner Norr- och Västerbotten och Västernorrland har uttalat att de är motståndare till att det byggs ett kärnkraftverk på den finska sidan av Bottenviken. Tyvärr har inte Luleå kommun beslutat att inte göra ett sådant ställningstagande, än så länge.

Nätverket har skypemöte ungefär var tredje vecka samt ett höst och ett vårmöte. Nästa möte är i Skellefteå 21 – 22 maj och kommer att bland annat handla om kärnavfall.