The plan

Det blev The Plan som visades ikväll istället för No Impact Man som från början hade annonserats i det tryckta vårprogrammet. Orsaken var att vi inte hade löst rättigheterna för att visa filmen offentligt.

The plan tog avstamp i vad enskilda människor kan åstadkomma när det möter likasinnade och bildar folkrörelser för att uppnå en förändring. Filmen skildrare olika konflikter under temat miljö och klimat på olika ställen i världen och på vilket sätt som frågan har fortlöpt. Som en röd tråd i hela filmen är hur kreativitet skapas i möten människor emellan och den optimism som föds.

Efter filmen följde en diskussion bland oss nio som hade kommit om vilka intryck som filmen gav och vad man som enskild kan göra för att världen ska bli mer ekologiskt hållbar.