Referat från Öppet möte om projekt Guldkant

Vi var 16 personer som hade kommit till Lillan den här kvällen för att förslå åtgärder i nya fågelområden inom ramen för projekt Guldkant. Mötet inleddes med att projektledaren Lena Bengtén berättade kort om bakgrunden till projektet och vad som står i överenskommelsen mellan kommunen, länsstyrelsen, Norrbottens ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Luleå. En av punkterna i överenskommelsen är just att göra åtgärder i andra fågelområden än Gammelstadsviken och Mjölkuddstjärnen.

Vi delades in i mindre grupper för att diskutera och föreslå områden som projektgruppen kan gå vidare med. När alla förslagen på fågelområden var markerade på en karta över kommunen kunde vi räkna ihop till nästa tio olika förslag. Nu får Lena bearbeta och göra beräkningar vad kostnaderna blir och projektets styrgrupp får sedan besluta om vilka områden som ska prioriteras.

 

IMG_1101

 En kopp kaffe underlättar alltid diskussionen