23/9: Skog för livet

Skogsfrågan blir allt mer infekterad, i Sverige och i synnerhet i Norrbotten. Gammelskog försvinner i en rasande takt. Bara mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av de sista oskyddade gammelskogarna försvunnit enligt en ny forskningsrapport. Det innebär ett starkt hot mot den biologiska mångfalden, klimatet, samernas rättigheter, friluftslivet och naturturismens framtid. Många organisationer, […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Luleå stöttar en cykelmanifestation för klimatet i sommar som arrangeras av Protect Our Winters. Haka på en sträcka i mitten av juli!

För mer information om Naturskyddsföreningens lokala deltagande, kontakta Kjell-Arne Johansson: 070-591 35 01 Är du intresserad av att cykla eller diskutera klimatet när kampanjen når Luleå, anmäl dig till Protect Our Winters nedan: https://docs.google.com/document/d/1axK76UJ_6geSYZElW4tlYqcDEjTDWt184LB0wOuEUQE/edit?usp=sharing

Läs mer

Vad tycker folk på friluftsliv om Luleås skogar?

Vad tycker folk på friluftsliv om Luleås skogar? Under hösten 2021 intervjuades 205 skogsbesökare runt friluftsanläggningen vid Hertsöträsk i Hertsölandets naturreservat.  Tre frågor ställdes om hur de ser på skog och skogsbruk. Resultatet framgår i rapporten i länk nedan. En övervägande andel uppfattar hyggen helt eller i huvudsak  negativt. Nästan alla vill att skogen i reservatet ska skyddas […]

Läs mer

Norrbottens miljöpris 2021 går till Natursnokarna

Årets miljöpris har delats ut av Region Norrbotten för 25:e året i rad. Motiveringen lyder ”För att de på ett socialt och roligt sätt hjälper barn och vuxna att komma ut i naturen och upptäcka tillsammans får Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna i Luleå årets pris.” I Natursnokarna kan ett barn och en medföljande vuxen, […]

Läs mer

Turné med föreläsningar om levande skogar kommer till Norrbotten – i Luleå 13 juli

Greenpeace kommer att genomföra en turné med föreläsningar om levande skogar i Norrbotten och Västerbotten med start i Piteå den 12/7. Föredragen kommer att ske på centrala platser utomhus och alla är välkomna att delta, utan kostnad. Bakom arrangemanget står Greenspeakers, som är volontärer knutna till @greenpeacesverige, i samarbete med lokalavdelningar från Naturskyddsföreningen. Välkommen!   […]

Läs mer

NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening mars 2021

NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening mars 2021 Ljuset har kommit tillbaka, nu går vi mot vår så småningom. I nyhetsbrevet kan du läsa om PFAS – ett stort miljöproblem vi alla har i vardagen, om att bli snokledare, en kurs kring gammelskog och lite annat. Vi önskar er en fin vårdagjämning! (Om du inte vill ha flera […]

Läs mer