Bli styrelsemedlem


Påverka genom styrelsen och få en meriterande inblick i hur en organisation som Naturskyddsföreningen jobbar i samhället.


Styrelsen är den grupp personer som väljs av föreningens medlemmar att ta beslut i föreningens namn. Valet av styrelse sker på årsmötet (också kallat stämman) som hålls i februari varje år. Tid och plats meddelas via alla våra kanaler minst två veckor i förväg.

Alla personer i styrelsen har en formell roll

Ordföranden har övergripande insyn i föreningens verksamhet, kallar till möten och delegerar uppgifter.
Vice ordförande agerar stöd för ordföranden och hoppar in i dennes ställe när hen inte kan närvara.
Sekreteraren håller ordning bland våra digitala dokument och ansvarar för mötesprotokollen.
Kassören har hand om föreningens bokföring, upprättar årsbokslut och håller kontakt med revisorn.
Ledamöter har rösträtt i alla frågor som tas upp av styrelsen under möten. Alla styrelsemedlemmar utom suppleanter är ordinarie ledamöter.
Suppleant har rösträtt enbart vid ordinarie ledamots frånvaro. Detta är oftast en lämplig roll för de som är nya till styrelsearbetet.

Du kan även vara en del av valberedningen som även denna väljs på årsmötet i februari.

Kort fakta om styrelsen

  • Vi är ca 8 personer i styrelsen, oftast 2 suppleanter.
  • Vi ses minst en gång i månaden på styrelsemöten där vi diskuterar våra evenemang, marknadsföring, remisser och mycket mer.
  • I Luleå väljs du på två år.

Sugen på att engagera dig?

Att arbeta i styrelsen ger dig möjlighet att lära dig mer om föreningsarbete, träffa nya människor, utveckla ditt miljöengagemang och lära dig mer om hur Naturskyddsföreningen och andra jobbar med miljöfrågor.

Hör av dig till Ellinor Bomark eller Kjell-Arne Johansson i valberedningen för att anmäla ditt intresse för en plats i styrelse eller valberedning!