Om nätverket

Nu är det ett år sedan vi bildade nätverket. Mycket positiva saker har hänt sedan vi började vårt samarbete vid ett första möte i Kalix den 30 oktober 2011. Nätverket bildades redan på nästa möte som var i Luleå den 11 december. Vi som kämpar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken har genom nätverket fått kontakt med varandra och kan stödja varandra. Föreningen Pro Hanhikivi i Pyhäjoki gör ett fantastiskt arbete och vi vill på alla sätt stödja dem. Vi har också knutit kontakter med många som på andra håll kämpar för en kärnkraftsfri värld.

Efter mötet i Luleå har nätverket samlats på tre större möten. Arbetsgruppen som håller samman nätverket har haft långt mer än 20 Skypemöten. Lokalgrupper och/eller kontaktpersoner finns på flera ställen. I Skellefteå finns en grupp som är mycket livaktig. Nätverket har anordnat många manifestationer längs Bottenvikskusten och vi har lämnat in medborgarförslag i flera kommuner. Hittills är det två kommuner, Kalix och Piteå, som motsatt sig byggande av kärnkraftverk vid Bottenviken – men vi hoppas på fler.

atomkraft