Exkursion till hyggesfritt skogsbruk 4/6

Vill du följa med oss och besöka några av Luleå kommuns hyggesfria skogsbruk? Den 4 juni har du möjligheten att följa med Naturskyddsföreningen i Luleås hyggesfria skogsgrupp. Mer om oss finns här >>Foto: Bonnie Nilzons ekoskogsbruk


Syftet med ekursionen är att få djupare kunskap om kommunens olika skötselmetoder och  hur medborgarnas skog förvaltas. Enligt Luleå kommuns egna riktlinjer är kommunen och dess skog till för invånarna. Därför har vi lyckats få skogsförvaltaren på Luleå kommun, Johan Kristoffersson, att hålla en exklusiv exkursion för intresserade Luleåbor.

Johan kommer att guida oss och informera om deras arbete med kalhyggesfritt skogsbruk. Han kommer att visa några skogsområden där olika skötselmetoder med kalhyggesfritt skogsbruk används.
Exkursionen inleds med samling och Johan visar oss runt och informerar om de närliggande lokalerna. Ställ gärna frågor till Johan under exkursionen, som avslutas på samlingsplatsen.

När? Den 4 juni kl 18.00-20.30
>> Var? Vi samlas vid parkeringen på Lerbäcken, på vänster sida av Skjutbanevägen. Därifrån åker vi i samlad trupp till de olika skogsområdena.
>> Klädsel? Lämpliga kläder och skor efter väder och att gå i skogen
>> Fika? Medtag egen fika för er som efteråt vill stanna kvar för att reflektera och ställa frågor.
>> Kontaktperson? Ofir Svensson, ofir_svensson@hotmail.com. Hör av dig till mig om du behöver hjälp med samåkning till och från mötesplatsen eller har andra funderingar.
>> Anmälan? Via Studiefrämjandets hemsida. OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

OBS! Bra länkar inför exkursionen.
>> Luleå kommuns skogsskötselplan och dess mål
       >> Tätortsnära natur
       >> Grön skogsbruksplan
>> Plockhugget som försöker förklara innebörden av kalhyggesbruk kontra olika skogsmetoder, som inte leder till kalhygge.

Schema för kvällen blir enligt följande:
1. Hyggesfritt skogsbruk, Volymblädning 1 – Vi tittar på ett skogsbestånd där vi planerar att bläda.
2. Naturvårdande skötsel – Nornan. Ett exempel på naturvårdande skötsel för att gynna orkidén Norna.
3. Hyggesfritt skogsbruk, Volymblädning 2 – Vi tittar på ett skogsbestånd där vi utfört blädning.
4. Trakthyggesbruket. – Ett exempel på skogsskötsel mot ett blandbestånd.
5. Naturvårdande skötsel. – Vitryggsskogen. Vi tittar på åtgärder för att gynna den Vitryggiga hackspetten(och dess ”följearter”)