Nyfiken på möjligheter att bruka skogen utan att kalhugga?

 

Foto: Lars Andersson, Hyggesfritt skogsbruk genom blädning, Luleå kommun.  


Torsdagen den 14 november 2019

Välkommen till en hel dags seminarium om hyggesfritt skogsbruk! Hur ser kunskapsläget ut idag och vilka möjligheter finns? Möjligheter att kontinuerligt skörda timmer utan att gå miste om skogen som naturmiljö. 

Om du inte kan delta på dagen så finns istället en kort kvällsaktivitet. Seminariet på dagen är riktat särskilt till nyfikna småskogsägare, lokala skogsförvaltare, skogsentreprenörer men även representanter för naturföreningar. Eftersom platserna under dagen är begränsade och arrangemanget belagt med en kostnad så erbjuds även samma dag en kortare kostnadsfri föreläsningskväll i ämnet, öppen för alla medlemmar och andra intresserade. Andra naturföreningars medlemmar är mycket välkomna.

Seminariedagen arrangeras i samarbete mellan StudiefrämjandetPlockhugget, Naturskyddsföreningen och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen.


Dagtid: Nyfiken på möjligheter att bruka skogen utan att kalhugga?


Komplett inbjudan hittar du här.

Tid: 14 november 2019 kl 10-17
Plats: IOGT-NTOs lokaler, Köpmantorget 7, Luleå.
Anmälan: via Studiefrämjandet i Norrbotten.
Kostnad: 400 kr inkl lunch, fika och frukt.
Antal platser:
Maxantal deltagare 60 st.
Företräde:
 Skogsägare intresserade av hyggesfritt skogsbruk har företräde vid platsbrist.
Senaste anmälningsdag: 4 november 2019

Program: Se detaljer och presentation av seminarieledarna för dagen här.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stödjer detta projekt. Syftet med projektet är att sprida kunskap och öka intresset för kontinuitetsskogsbruk.

Projektet består i kunskapsinsatser uppdelade i tre steg:
Endagsseminarium med olika experter inom området som föreläsare.
Studiecirklar som fördjupning för de mest intresserade. Cirkeln leds av expert från Plockhugget, dels på plats och dels på distans.
En skogsdag med cirkeldeltagarna med praktiska övningar under ledning av experten från Plockhugget.

 


Kvällstid: Hyggesfritt skogsbruk – finns det?


Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetsskogsbruk som det kallas med ett fackuttryck, innebär avverkning av utvalda träd, utan att hela skogen avverkas. Kvällens föreläsningar belyser denna möjlighet med perspektiv och praktisk erfarenhet.

Tid: 14 november 2019 kl 18.30
Plats: IOGT-NTOs lokaler, Köpmantorget 7, Luleå.
Anmälan: ingen föranmälan krävs.
Kostnad: fritt inträde.
Antal platser:
Entrén stängs när lokalen är fullsatt.

Program: Se detaljer för kvällsföreläsningen här.