NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening april 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET
Ett stort förtroende har jag fått som nyvald ordförande. Jag har arbetat med miljöfrågor i hela mitt liv. Fältbiologerna som ung, startade Luleå Miljögrupp på 70-talet, arbetade hårt i Folkkampanjen mot kärnkraft och sen många år som politiker i Miljöpartiet. Mitt största intresse handlar om överlevnadsfrågor i olika former. Klimatet förstås men också mat- och resursfrågor. Jag tänker på vad du och jag vill efterlämna till våra barn och barnbarn och framför allt – vad vi är villiga att avstå ifrån. I min värld försöker naturen säga oss något. Trots alla varningar från klimatforskare och massa ungdomar och
andra som protesterat runtom i världen så fortsatte de flesta leva som vanligt. Det räcker inte med att tro på att regeringar och andra ska fixa detta. VI MÅSTE ALLA bidra och minska på flygresor, konsumtion och fundera på vad vi äter. I grunden är detta en existentiell fråga – hur vi vill leva våra liv och vad vi är beredda att ta ansvar för. Vi är en del av naturen – förstör vi den så förstör vi för oss själva. Det gäller att inte bete sig som Trump, att ständigt förneka och skylla ifrån sig. Vi måste vara mer vuxna än så. Gå gärna med i Naturskyddsföreningens Hela Sverige ställer om där människor lägger ut massor av olika förslag på omställningsaktiviteter: https://www.facebook.com/groups/436433753916563/

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här: https://drive.google.com/file/d/1pjqPQE1D7ZrsIKlH4_QZzH4oY7NT7aru/view?usp=sharing