NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening maj 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

Miljöbarometern presenterade Sveriges miljöbästa kommun 2020. Luleå kom på 279:e plats av 290!! En ren skam! Rankningen baseras på en kommunenkät samt på aktuell data/statistik från bl.a Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata. Av 34 frågor kring alla typer av miljöpåverkan har Luleå kommun valt att inte svara på 20. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att intresset brister. De enda frågor man svarat JA på handlar om åtgärdsprogram för buller, olika typer av vattenkvalitéprogram, att man har kommunal energiplan och avfallsplan samt klimatanpassning vid extrema förhållanden. Man har valt att inte svara på frågor om hållbarhetsmål, koldioxidutsläpp, transporter, livscykelanalyser, byggande, livsmedelsstrategi, förnybar energiproduktion, hållbarhetskrav vid pengaplaceringar, naturskydd, åtgärder för PFAS (giftigare än DDT), kemikalieplan, plastanvändning, granskning av leverantörer. Vi behövs för att lyfta dessa frågor. Kom gärna med. Du kan läsa hela barometern här: https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/luleå

OBS!! Hela nyhetsbrevet läser du i sin helhet genom att klicka på länken här:
https://drive.google.com/file/d/12uohbypcKqI6t-MsluwvQaeebbRg5vP-/view?usp=sharing