NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening juli 2020

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

Ingen har beskrivit vårt ansvar för planeten bättre än Harry Martinsson i denna
dikt som han skrev redan 1971.

Den stora sorgen

Naturens lagar är redan på väg
att ställa oss alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.

Den stora sorgen måste vi alla dela.
Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den måste vi alla lära.

Det finns bland alla bör och borde
ett måste för alla.
Alla måste lära att sörja för världen.

När mänskan nu fått makt nog
att ställa till världssorg
då är tiden inne
att bota världssorg i tid

För att läsa nyhetsbrevet, klick här: https://drive.google.com/file/d/1avGtEHvleLakAVrlYN4PzMJNGwr3qtJM/view