NYHETSBREV Luleå Naturskyddsförening augusti 2020

Nu drar hösten igång och alla krafter behövs för att vi ska kunna skapa en omställning istället för en återgång till det vanliga.

Det finns mycket att engagera sig i. Tveka inte att höra av dig. DU behövs.

OBS! Nu har vi fått klart att Natursnokarna under hösten kommer hålla aktiviteter för barn med sin vuxen. I år blir det en grupp på svenska men även en grupp på arabiska. Se mer här: På svenska samt på arabiska

Saxat ur brevet:

ORDFÖRANDEN LOTTA LINDGREN HAR ORDET

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN – alltmer hotad!

Enligt en rapport från den internationella och oberoende vetenskapliga expertpanelen för biologisk mångfald (IPBES) är dagens utrotningstakt redan mellan tio- och hundratals gånger högre än genomsnittet för de senaste 10 miljoner åren.

De centrala drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald utgörs av ohållbart nyttjande av mark och vatten, jakt och fiske, klimatförändringar, spridning av gifter och andra föroreningar samt förekomsten av invasiva arter. Sveriges röst för att skydda den biologiska mångfalden har tystnat, regeringen uttrycker sig vagt och ambitionslöst.

Sverige MÅSTE stå upp för eller stärka kommissionens förslag i de kommande förhandlingarna inom EU, och inte gömma sig bakom fler utredningar. Det handlar om vår överlevnad.

För att läsa nyhetsbrevet, klick här: https://drive.google.com/file/d/1JtssIorYgd2uS3XnWIs2WbJj5IH9WXlz/view