Nu bygger Norrbottens barn och unga över 2500 bostäder runt om i länets samtliga kommuner!

Nu bygger Norrbottens barn och unga över 2500 bostäder runt om i länets samtliga kommuner!

”Bygga bostad åt bina” arrangeras av Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten, Naturskyddsföreningen Norrbotten och Norrbottens museum.
Tillsammans har vi satt samman en påse med material och instruktioner om hur man kan gå tillväga för att bygga en bostad till våra små vänner. Projektet riktar sig till barn och unga i Norrbottens län med syfte att öka kunskapen om varför det är så viktigt att vi tar hand om våra vilda bin. Påsarna delas ut via biblioteken.

Stort tack till Länstyrelsen Norrbotten som har finansierat delar av projektet och Maria Öman Regionbibliotek Norrbotten som har möjliggjort att påsarna har kommit ut till alla biblioteken runt om i länet.

Läs mer nedan: