Vi kräver att Luleå Kommun övergår till ett hållbart skogsbruk!

Luleå kommun bedriver ett skogsbruk med trakthyggesbruk (kalhuggning) på en stor del av sitt skogsinnehav. Detta är inte hållbart och det strider mot kommunens miljöpolicy! Vi kräver därför att kommunen övergår till ett naturnära skogsbruk på hela sin skogsbruksmark.

Vi som står bakom kravet är:

Lotta Lindgren, Naturskyddsföreningen i Luleå

Tord Gustavsson, Norrbottens Ornitologiska förening

Linnea Backman, Fältbiologerna i Luleå

Carl-Johan Wikström, Föreningen Norrbottens Flora

Dieke Sörlin, Natursnokarna i Luleå

Linda Backlund, Luleå Biodlarförening

Göran Lidén, Luleå  Svampklubb

Pernilla Larsson, Fridays for Future

Henrik Andersson, Renskötare, Gällivare skogssameby

Mikael Kuhmunen , Sirges sameby

Hansi Gelter, Guide Natura 

Pontus Frank, Explore Luleå

Cecilia Sandström, Luleå Travel

Ari Hultqvist, Ariginal Adventures

Se inslag på SVT: