Succé på klädbytardagen idag! Tack för fint samarbete Lumire, Luleå Miljöresurs AB! Över 350 personer har deltagit och 2654 plagg har hittat nya hem!

Succé på klädbytardagen idag! Tack för fint samarbete Lumire, Luleå Miljöresurs AB! Över 350 personer har deltagit och 2654 plagg har hittat nya hem!

Klädbytardagen arrangerades av Naturskyddsföreningen i Luleå tillsammans med Lumire, Luleå Miljöresurs genom second hand-butiken Samlat och i samarbete med Region Norrbotten och Studiefrämjandet Norrbotten.

Läs mer på Lumires hemsida: https://www.lumire.se/succe-for-stora-kladbytardagen/