Film: Sjumilaskogen – 27 maj 2022


En kärleksförklaring till urskogen i Pärlälvsdalen. En motbild till fjällrandens hyggen.

Under två och ett halvt år har Lars-Ture Lindholm, Tor Tuorda och Thomas Öberg, jobbat med att skapa denna film. Ett av målen är att uppmärksamma hur skyddad natur både kan bidra till den lokala ekonomin och människors välmående i glesbygdskommuner. Så följ med in i Sjumilaskogen, en av Europas sista urskogar.

Projektet är finansierat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Norrbotten, Leader Polaris och Naturskyddsföreningen.

Filmvisningen arrangeras av Naturskyddsföreningen. Biljettkostnad 70 kr

Köp biljetter här >>