Rapport från fågelexkursion i Gammelstadsviken 22 maj 2022

Naturskyddsföreningen i Luleå och Norrbottens Ornitologiska Förening höll en gemensam fågelexkursion i Gammelstadsviken 22 maj 2022. Uppslutningen var stor med 22 personer som deltog i det vackra vädret. Många observationer gjordes bl.a. Knipa, Skrattmås, Skäggdopping, Storskrake, Havsörn, Fiskgjuse, Brun kärrhök, Skräntärna, Grågås.