Exkursion: Förutsättningar för hyggesfritt naturnära skogsbruk i Luleås närhet – Lördag 20 augusti kl. 8.30 – 11.00

Lördag 20 augusti kl. 8.30 – 11.00

Exkursion: Förutsättningar för hyggesfritt naturnära skogsbruk i Luleås närhet.

Genom medborgarförslaget, som ska upp till beslut i kommunen i höst, om att Luleå kommun ska gå över till hyggesfritt naturnära skogsbruk, så är detta ett högaktuellt ämne. Martin Jentzen, skogsingenjör som tidigare arbetat i det konventionella skogsbruket men nu arbetar med naturnära skogsbruk, berättar ute till skogs hur skogsbruk kan bedrivas utan kalhyggen.

Exkursionen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet.

Transport: Egna bilar och samåkning
Avgiftsfritt: Ingen deltagarkostnad
Kontakt, information och anmälan till:

Hans Olsson,
tel 070 – 310 69 31

Mejl: hansols@me.com