Uppskattad visning av möjligheten att bruka skog utan hyggen

Bildtext: Martin Jentzen förklarar skogens dynamik på Kallaxheden för deltagarna. Foto: Privat

Lördag 20 augusti genomfördes en exkursion under ledning av skogsingenjören Martin Jenzen. Sexton personer inklusive ledare och arrangörer fick se hur en barrskog hade plockhuggits av Luleås förre skogsförvaltare, vidare en tät tallskog uppkommen efter slutavverkning och utan några unga tallplantor samt en luckig tallnaturskog där småplantor i mängd etableras i luckor och utvecklas till stora träd. Bland deltagarna fanns politiker från kommunfullmäktige. Deltagarna var frågvisa och diskussioner pågick under hela exkursionen.