Klimatnödläge – Vill du leda klimatsamtal?

Oroar du dig inför framtiden och den värld vi lämnar över till nästa generation? Delta på vår utbildning och sprid kunskap om klimatförändringarna!

Utbildning för samtalsledare

Välkommen till en utbildning där du får möta andra som vill göra något aktivt och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Du kommer att få gå en introducerande utbildning för att sedan kunna leda studiecirklar med temat Klimatsamtal.

Vi kommer att arrangera två utbildningstillfällen, ett fysiskt och ett digitalt. För att bli samtalsledare behöver ni endast delta på ett av dessa tillfällen. De är:

  • Fysisk utbildning 21/9 kl.18-19:30
  • Digital utbildning 22/9 kl.19-20:30

Klicka här för mer information!