Nu är klädbytardagen över! Vi hade 346 personer som har lämnat in kläder

Nu är klädbytardagen över! Vi hade 346 personer som har lämnat in kläder. Totalt hittade 1886 plagg nya ägare idag. Det är ett fantastiskt resultat!

Naturskyddsföreningen i Luleå vill särskilt tacka Ulla Henriksson för planering och samordning, alla volontärer under dagen och Lumire, Luleå Miljöresurs AB för fint samarbete! 

#cirkulärekonomi