Kritik av Svenska kyrkan förvaltning av skog och mark

Svenska kyrkan har tagit fram en ”Färdplan för klimatet” som man skickat ut på remiss. Naturskyddsföreningens  arbetsgrupp för naturnära skogsbruk har skrivit ett remissvar på avsnittet ”Förvaltning av skog och mark”, där vi uttrycker en skarp kritik över hur kyrkan brukar sin skog. Du kan läsa vårt svar här: https://lulea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/217/2023/04/Remissvar-kyrkans-fardplan.pdf