Rapport från Ängsexkursion på Hertsön 17 juni 2023

Lördagen den 17 juni samlades ett femtontal personer för en ängsexkursion längst ute på Hertsön. Vädret var på topp och som ciceron i ängarnas botanik hade vi biologen Sofia Hagsand som berättade om sitt uppdrag att inventera ängsmarker åt Luleå kommun. Det är andra året som arbetet pågår och Sofia berättade fritt och ledigt om de optimala förutsättningarna för ängsmark och när de uppstår. Under exkursionen påträffades typiska ängsarter som skallror, ormrot, kärrviol, majsmörblomma och ängsfryle. Vi letade efter låsbräknar som växer i området men hittade tyvärr inga. En av växtplatserna hade helt oväntat blivit jämnad med marken. Gruppen hann även med en fikapaus innan uppbrott.