Söndag 25/2 kl 12 genomför vi även i år en manifestation för klimatet nere på isen i södra hamn

Ännu ett år får vi uppleva is som bär på Bottenviken – men hur länge? Jordklotet blir bara varmare och det är vi människor som orsakar den accelerande uppvärmnngen. Vi måste alla ta ett ansvar för att minska koloxidutsläppens konsekvenser.

Lördag och söndag 10-15 har vi ett bord tillsammans med Luleås rebellmammor där vi vill uppmärksamma klimatfrågan..

Vi har gjort en ”resebroschyr” på nederländska och engelska där vi välkomnar alla till detta evenemang .Temperatur och nederbörds förändringarna i Luleå visar vi också på .

Söndag kl 12 genomför vi även i år en manifestation för klimatet nere på isen i södra hamn.

Viktigt att vi blir många som deltar det handlar ju om våra barn och barnbarns framtid!