Helg för gruvmotstånd 24-26 maj i Jokkmokk

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk bjuder in till två helger för att organisera ett starkare motstånd mot de planerade gruvsatsningarna. De vänder oss till de som är berörda av hot från gruvindustrin främst i Norrbotten och Västerbotten.
Antalet ansökningar för undersökningstillstånd har ökat explosionsartat senaste åren. För många av de nya gruvplanerna finns ett stort lokalt motstånd. Många känner sig dock handfallna på grund av att ansökningsprocessen är väldigt komplex och teknisk.

Naturskyddsföreningen kommer att arrangera två helger under året. Den första helgen är 24-26 maj i Jokkmokk och det finns fortfarande platser kvar. Syftet med helgen är att lära mer och nätverka med andra i en liknande situation för att bättre kunna stå emot den nya industrialiseringsvågen i norr. Fokus ligger främst på arbeta med yttranden och överklaganden kopplat tillståndsprocesserna.

Under helgerna kommer ni att få möta sakkunniga inom olika områden som till exempel policyfrågor, miljöjuridik och gruvors negativa miljöpåverkan. Klara föreläsare är Diego Marin från den Europeiska miljöbyrån, författaren Arne Müller och David Berggård, miljöingenjör på Länsstyrelsen. Den andra helgen är planerad till hösten.

Inga förkunskaper krävs!

Läs mer och hitta länk till anmälan här: https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/helg-for-gruvmotstand-jokkmokk-2024-05-24/