Ytterligare ett steg mot ett hyggesfritt Luleå!


Foto: Lars Andersson

Rekryteringen av en ny skogsförvaltare i Luleå är nu klar och vi kan med stor tillfredsställelse konstatera att det blev ett utmärkt val. Som ny skogsförvaltare har kommunen anställt Madeleine Magnusson som har tillträtt sin tjänst den 18 september.

Luleå Naturskyddsföreningen har under de senaste åren arbetat idogt för att Luleå kommun skall ställa om till hyggesfritt skogsbruk på hela sitt skogsinnehav. Se kartan nedan. Naturligtvis gäller undantag för skogar som är avsatta för att inte brukas.

Den nyanställde skogsförvaltaren Madeleine bor i Börjelslandet där hon också har en egen skogsfastighet. Inga svårigheter att etablera sig på orten alltså. Hon har i eget konsultföretag arbetat med skogsbolag och skogsägare som uppdragsgivare. Hennes utbildningsbakgrund är biolog, och hon har gått vår kurs i Skogsekologi och naturnära skogsbruk, ledd av Martin Jentzen, som är ledande expert på området. Förutsättningarna för omställning till ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk ser goda ut!