Succé på klädbytardagen idag! Tack för fint samarbete Lumire, Luleå Miljöresurs AB! Över 350 personer har deltagit och 2654 plagg har hittat nya hem!

Succé på klädbytardagen idag! Tack för fint samarbete Lumire, Luleå Miljöresurs AB! Över 350 personer har deltagit och 2654 plagg har hittat nya hem! Klädbytardagen arrangerades av Naturskyddsföreningen i Luleå tillsammans med Lumire, Luleå Miljöresurs genom second hand-butiken Samlat och i samarbete med Region Norrbotten och Studiefrämjandet Norrbotten. Läs mer på Lumires hemsida: https://www.lumire.se/succe-for-stora-kladbytardagen/

Läs mer

Välkommen till Växtbytardag på den Biologiska Mångfaldens Dag, söndag 22 maj 2022 kl. 13:00 – 16:00, Vetenskapens Hus, Luleå

Dela med dig av dina frön och plantor och gör nya fynd! Frön, stickningar, krukväxter, köksväxter, trädgårdsväxter, trädgårdsböcker och odlingsredskap, allt som har med odling och växter att göra är välkommet! Växter och redskap kräver naturresurser och bidrar till utsläpp när de produceras och transporteras, genom växtbytardagen sparar vi på resurser, minskar sopberg och bidrar […]

Läs mer

Vi kräver att Luleå Kommun övergår till ett hållbart skogsbruk!

Luleå kommun bedriver ett skogsbruk med trakthyggesbruk (kalhuggning) på en stor del av sitt skogsinnehav. Detta är inte hållbart och det strider mot kommunens miljöpolicy! Vi kräver därför att kommunen övergår till ett naturnära skogsbruk på hela sin skogsbruksmark. Vi som står bakom kravet är: Lotta Lindgren, Naturskyddsföreningen i Luleå Tord Gustavsson, Norrbottens Ornitologiska förening […]

Läs mer

Låt Luleå kommun gå före med skogsbruk utan hyggen

Hjälp oss stödja ett medborgarförslag om skogen där vi fokuserar på ett skogsbruk som värnar om skogen som ekosystem utan kalhyggen. Det innebär att man inför ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk. Syftet är att värna biologisk mångfald, naturvärden, klimat, upplevelsevärden och friluftsliv. Göteborg, Falun och flera kommuner har redan infört hyggesfritt skogsbruk. Låt Luleå bli först med […]

Läs mer

Låt Luleå kommun gå före med skogsbruk utan hyggen

Hjälp oss stödja ett medborgarförslag om skogen där vi fokuserar på ett skogsbruk som värnar om skogen som ekosystem utan kalhyggen. Det innebär att man inför ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk. Syftet är att värna biologisk mångfald, naturvärden, klimat, upplevelsevärden och friluftsliv. Göteborg, Falun och flera kommuner har redan infört hyggesfritt skogsbruk. Låt Luleå bli först med […]

Läs mer

Exkursion till hyggesfritt skogsbruk 4/6

Vill du följa med oss och besöka några av Luleå kommuns hyggesfria skogsbruk? Den 4 juni har du möjligheten att följa med Naturskyddsföreningen i Luleås hyggesfria skogsgrupp. Mer om oss finns här >> Foto: Bonnie Nilzons ekoskogsbruk Syftet med ekursionen är att få djupare kunskap om kommunens olika skötselmetoder och  hur medborgarnas skog förvaltas. Enligt Luleå kommuns […]

Läs mer